Giải pháp quản lý khách hàng sử dụng nước WassPro

Hệ thống

Quản trị người dùng, phân quyền tuyến cho nhân viên ghi/thu, quản trị phân quyền chức năng, quản trị danh mục...

Chi tiết

Quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng, quản lý dịch vụ khách hàng (phiếu công tác), quản lý chỉ số nước, quản lý thu tiền nước tạm tính khi ghi chỉ số nước, cập nhật giá nước, tính tiền nước...

Chi tiết

Quản lý công nợ

Quản lý thu tiền nước của nhân viên, quản lý thu tiền nước tại quầy (công ty), quản lý thu tiền nước qua các kênh thu hộ (ví VNPT Pay, ngân hàng…)

Chi tiết

Quản lý hóa đơn khác

Hỗ trợ quản lý hóa đơn khác (hóa đơn vật tư): tạo hóa đơn, phát hành hóa đơn, thống kê báo cáo...

Chi tiết

Ghi chỉ số bằng di động

Hỗ trợ các nghiệp vụ trên di động: ghi chỉ số nước, thu tiền, hóa đơn, phiếu yêu cầu, quản lý khách hàng, thống kê...

Chi tiết

Báo cáo thống kê

Tất cả các báo cáo, thống kê cần thiết phục vụ cho công tác quản lý: báo cáo thuế, doanh thu, chỉ số, nhân viên ghi/thu...

Chi tiết

Quản lý tài sản

Hỗ trợ quản lý thông tin tài sản, quản lý điều chuyển tài sản, quản lý sửa chữa, đầu tư, nâng cấp và bảo trì bảo dưỡng tài sản...

Chi tiết

Quản lý sự cố

Hỗ trợ quản lý các sự cố, quản lý điều chuyển nhân viên, quản lý vật tư, hàng hóa sử dụng, quản lý sô nhật ký vận hành...

Chi tiết