Quản lý công nợ

Quản lý thu tiền nước của nhân viên

Nhân viên thu tiền nước sử dụng app di động để thu tiền nước, dữ liệu được đồng bộ trực tuyến về phần mềm Wasspro.
Thống kê nhanh, cập nhật liên tục khi nhân viên đồng bộ: tổng số trạm/tuyến đang thu, số lượng đã thu/chưa thu.
Xem bản đồ khi đi thu của nhân viên. Thể hiện vị trí, thời gian thực hiện thanh toán của khách hàng.
Xác nhận bảng kê hóa đơn đã thanh toán khi nhân viên nộp tiền nước hàng tháng.
Thống kê tỷ lệ thu của nhân viên: tổng số khách hàng giao, tổng số đã thu, tổng số tồn chưa thu, …

Quản lý thu tiền nước tại quầy (công ty)

Quản lý danh sách các khách hàng đóng tiền nước tại quầy.
In hóa đơn đã thanh toán cho khách hàng đã thanh toán.
Tra cứu lịch sử thanh toán của khách hàng.
Thống kê biên nhận tại quầy theo ngày, nhân viên.

Quản lý thu tiền nước qua các kênh thu hộ (Ví VNPT Pay, Ngân hàng, …)

Tích hợp thanh toán trực tuyến qua ví VNPT Pay. Khách hàng sử dụng nước có thể thanh toán mọi lúc mọi nơi.
Khách hàng có thể thanh toán thông qua các ứng dụng ebank của ngân hàng hoặc trích trực tiếp từ tài khoản của các ngân hàng có liên kết.
Hiển thị danh sách khách hàng thanh toán theo ví điện tử/ngân hàng.
Nhân viên có thể đối soát số liệu hàng ngày trên hệ thống.